Preview Mode Links will not work in preview mode

Najlepsze teksty Onetu 2018


Dec 21, 2018

Zapraszamy do odsłuchania reportażu Janusza Schwertnera o tym, jak polskie państwo osacza lekarza, który leczył ojca Zbigniewa Ziobry.